top of page

In 1989 studeerde ik af als licentiaat lichamelijke opvoeding aan de KU Leuven. Mijn brede interesse en engagement dreven me naar een job in het onderwijs

Ondertussen geef ik 29 jaar les waarvan de laatste 10 jaar in de richting Maatschappelijke Veiligheid.

Reeds van bij de start was ik in meer geïnteresseerd dan enkel de lessen lichamelijke opvoeding. Zo was ik betrokken bij de uitbouw van de preventiewerking op school.
 

Verschillende jaren heb ik me ingezet als leerlingbegeleider en volgde daarvoor diverse nascholingen zoals 'empatisch luisteren' en 'motiverende gesprekstechnieken'. 

Ook een trimester als tuchtprefect leerde me veel over het gedrag van jongeren en mensen in het algemeen.

Meer dan 10 jaar geleden kwam ik in contact met Rots & Water.  Rots & Water is een weerbaarheidstraining waarin gebruik gemaakt wordt van een psycho-fysieke methodiek (lees hierover meer bij 'rots en water').  

In de jaren daarop volgde ik de 2-daagse specialisaties: 

  • focus op meisjes en vrouwen; 

  • basisschool; 

  • autisme spectrum stoornissen;

  • psychosociaal trauma.
     

Na deze verschillende nascholingen en na jaren ervaring in het geven van het programma, mag ik mij nu 'Master-instructor' Rots & Water noemen. Sinds 2014 geef ik zelf de basisopleiding en de specialisatie voor de basisschool.

Als zwarte gordel jiu-jitsu ben ik ook vertrouwd geworden met fysieke afweertechnieken. Hieruit haal ik inspiratie voor de trainingen in onze praktijk en voor de lessen zelfverdediging op school . 

bottom of page